ZÁPIS 23. LEDNA 2004 - odkaz | ZÁPIS 21. LEDNA 2005 - odkaz | ZÁPIS 20. LEDNA 2006 - odkaz


 ZÁPIS 23. LEDNA 2009

Předběžné informace viz níže.

(hz)


 ZÁPIS 19. LEDNA 2007

Foto si můžete prohlédnout zde

V pátek 19. ledna proběhl v naší škole zápis do 1.ročníku, tentokrát tematicky motivovaný domácími zvířaty s názvem "Školní hrátky se zvířátky".
Po úvodním pohovoru s budoucím žáčkem následovalo několik praktických úkolů.
Děti si ze zápisu odnášely dárky od sponzorů a výrobek od svých budoucích spolužáků.
Tak v září na shledanou!

(hz, sf)


ZÁPIS - obecné informace

Rodiče při zápisu předloží:

Součástí pohovoru učitelky s budoucím žáčkem bývá:

(hz)


Rodičům budoucího prvňáčka (po zápisu)

Vaše dítě bylo zapsáno do 1. ročníku ZŠ. Na konci měsíce června se uskuteční první schůzky s třídními učitelkami.

Budete obeznámeni s tím, jaké děti dostanou učebnice, sešity, pomůcky.

Též se dozvíte, co bude dětem nutno pořídit, jak proběhne 1. den školy, jak přihlásit školáka do jídelny, družiny apod.

Rády bychom však upozornily na některé věci již teď, 7 měsíců před začátkem školní docházky. Připomínky jsou informativní a spíše předáváme poznatky psychologů a pedagogů. Je jenom na vás, rodičích, jak s nimi naložíte.

Co by dítě mělo znát?

Hodně úspěchů a dobrý start do školy vám přejí třídní učitelky ZŠ ul. Komenského Dačice, pracoviště ul. Bratrská!

(hz)


 ZÁPIS 20. LEDNA 2006

Foto si můžete prohlédnout zde

V pátek se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ, tentokrát netradičně. Už z oken se na předškoláky smál Budulínek s liškami. Děti prošly 5 stanovišť, kde plnily úkoly inspirované známou pohádkou (počítání a navlékání hrášků, zavazování tkaničky, zapínání knoflíků,zpívání před liščí norou, dokreslování obrázku Budulínka s liškou...) Na konci putování obdrželi 42 účastníci zápisu pamětní list a drobné dárky. Tak v září na shledanou!

(hz)


ZÁPIS 21. LEDNA 2005

Foto si můžete prohlédnout zde

V pátek se uskutečnil zápis do 1. ročníku ZŠ. Učitelky 1.stupně připravily pamětní listy, drobné dárky, výstavku učebnic na chodbě, výrobky žáků pro účastníky zápisu...

Dostavilo se přes 50 budoucích prvňáčků. Někteří se těšili, nemohli ani dospat, jiní přicházeli s ostychem. Ale většinou všichni předvedli, že jsou dobře připraveni.

Děkujeme rodičům za projevenou důvěru a jejich ratolestem vzkazujeme - v září se budeme těšit na shledanou!

(hz)


ZÁPIS 23. LEDNA 2004

V pátek proběhl zápis do 1. ročníku - foto si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo přímo zde.

nahoru