ŠKOLNÍ DRUŽINA

V pracovišti ul.Bratrská fungují 3 oddělení školní družiny. V letošním školním roce působí v ŠD  vychovatelky: paní Marie Cvrčková jako vedoucí vychovatelka, paní Naděžda Mácová a slečna Markéta Veselá.

Žáci, kteří družinu navštěvují, hradí měsíční poplatek 60,- Kč. Platbu lze uskutečnit přímo na MěÚ nebo složenkou 1krát za dva měsíce. Složenku dostávají děti od vychovatelky.

Ranní provoz družiny mohou využívat i děti, které nejsou do ŠD přihlášeny.

Posláním družiny je sloužit "výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků základní školy". Práce ŠD se zaměřuje především na sportovní, estetickou, přírodovědnou, sebevzdělávací, zájmovou, společensko-prospěšnou a odpočinkovou činnost.

Děti si mohou v družině u stolků nebo na koberci hrát s hračkami, stavebnicemi a hrami, malovat, kreslit, zhotovovat ruční výrobky, sledovat video, poslouchat hudbu; k dispozici je jim i přilehlá zahrada.

Pokud má dítě ze ŠD odejít samo v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce, je nutná písemná zpráva s datem, hodinou odchodu a podpisem rodičů.

Spolupráce vychovatelek s třídními učitelkami je velmi dobrá.

Od ledna 2006 je zabezpečeno, aby děti v ŠD dodržovaly pitný režim.

Počet žáků: 72

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

pondělí - pátek  

6,15 - 16,00

(hz)


Zvýšení poplatku za ŠD

Vážení rodiče, od února 2004 se zvyšuje poplatek za ŠD ze 40 Kč na 60 Kč za měsíc.

Podle nového nařízení je nutno platit družinu do posledního dne předcházejícího měsíce (např. za únor do 31. ledna).

Děti už nebudou dostávat složenky.

Platbu je možno uskutečnit buď převodem z účtu, nebo přímo na pokladně MěÚ.