I.A

školní rok 2005 – 2006

Třídní učitelka: Mgr. Sylvie Ferdanová

Počet žáků: celkem 25, chlapců 14, dívek 11

Obsah vyučování vychází ze vzdělávacího programu „Základní škola“. (najdete na www.vuppraha.cz)

O přestávce si mohou děti hrát se stavebnicemi školní družiny, mají také k dispozici počítač (velmi starý typ) s programem pro dyslektiky ( děti s poruchami čtení). Formou pexes, doplňovaček, přesmyček apod. si procvičují písmena, slabiky, později to mohou být i slova a věty. Při teplém počasí mohou o velké přestávce ven před školu.

Tematické plány - čj a matematika (pro 2.ročník - 2004/2005)

Tematické plány - čj a matematika (pro 1.ročník - 2003/2004)

I.B

školní rok 2005 – 2006

Třídní učitelka: Mgr. Hana Zemanová

Počet žáků: 26, Velký Pěčín: 4, Dolní Němčice: 3, Mysletice: 1, Prostřední Vydří: 1, Kostelní Vydří: 1, Chlumec: 1, Třešť: 1, Malý Pěčín: 1, Bílkov: 1, Dačice: 12, z toho 12 dívek a 14 chlapců. Družinu navštěvuje 21 žák, ve školní jídelně se stravuje 24 žáci.

Třída je prostorná, v zadní části je koberec, kde mohou žáci odpočívat během přestávek a hrát si ve školní družině. V učebně je umístěn starý počítač s naistalovaným výukovým programem.

Tematické plány - čj a matematika (pro 2.ročník - 2004/2005)

Tematické plány - čj a matematika (pro 1.ročník - 2003/2004)

II.A

školní rok 2005 – 2006

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Bulantová

Počet žáků: 

II.B

školní rok 2005 – 2006

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Nováková

Počet žáků: 

II.C

školní rok 2005 – 2006

Třídní učitelka: Mgr. Jana Vlčková

Počet žáků: