I.A

školní rok 2003 – 2004

Třídní učitelka: Mgr. Sylvie Ferdanová

Počet žáků:  21 (chlapců 13, dívek 8)

Třídu navštěvují děti z  z Dačic (9), Hříšice (4), Hradišťka (2), Chlumce (1), Velkého Pěčína (1), Markvarce (1), Lipolce (1), Třebětic (1), Budíškovic (1).

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola" (16847/96-2).

O přestávkách si mohou děti hrát se stavebnicemi školní družiny.

K dispozici mají také  počítač (velmi starý typ) s programem pro dyslektiky (děti s poruchami čtení). Formou pexes, doplňovaček, přesmyček apod. si procvičují písmena, slabiky, později to mohou být i slova a věty.

 

Co se nám může hodit:

(sf)

I.B

školní rok 2003 – 2004

Třídní učitelka: Mgr. Hana Zemanová

Počet žáků:  21, chlapců 14, děvčat 7

Třídu navštěvují děti z  Dačic - 9, Bílkova - 4, Dolních Němčic - 4, Olší - 2, Chlumce - 1, Mysletic - 1

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola" (16847/96-2).

Na obědy do školní jídelny chodí 19 dětí, školní družinu navštěvuje 18 dětí.

Ve třídě máme nově umístěný (XI. 2003) starý typ počítače, začínáme jej využívat během vyučovacích hodin, o přestávkách a v školní družině. V počítači jsou instalovány výukové programy pro český jazyk, formou her si děti osvojují učivo ČJ.

(hz)

Tematické plány - čj a matematika

 

II.A

školní rok 2003 – 2004

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Havlíková

Počet žáků: 22

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola" (16847/96-2).

Tak to jsme MY – II.A! Ve třídě je nás 22 dětiček. Jsme hodné, zlobivé, veselé, smutné, poslušné, pracovité – no, prostě obyčejné děti. Učí nás paní učitelka Lenka Havlíková. Do školy se sjíždíme z okolních vesnic – Peč, Třebětice, Malý Pěčín, Hříšice, K. a P. Vydří, Manešovice, Lidéřovice. Hodně z nás je také z Dačic. Do školy chodíme moc rády, protože jsme prima parta a máme moc pěknou třídu plnou našich obrázků a výrobků. Ze všech předmětů máme nejraději matematiku a tělocvik. Líbí se nám také výtvarná a hudební výchova.

(lh

 

II.B

školní rok 2003 – 2004

Třídní učitelka: Mgr. Jana Vlčková

Počet žáků: 24

Výuka probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola" (16847/96-2).

Tak to jsme my – 2.B. Je nás ve třídě 24 – 11 děvčat a 13 chlapců. 8 je nás z Dačic, 5 z Třebětic, 3 z Bílkova, 2 z Dobrohoště a Budíškovic a 1 z Hostkovic, Olší a Lipnice. Jsme prima parta kamarádů, která je hodná i trochu zlobivá. Do školy chodíme docela rádi, protože si užijeme spoustu legrace. Máme rádi tělocvik (hlavně na stadionu), výtvarku, hudebku a matematiku. Trošku nás trápí český jazyk a někteří píšeme jako kocouři v botách. Líbí se nám také přestávky. Rádi svačíme, hrajeme si na koberci nebo na počítači pexeso, přesmyčky, doplňovačky.

(jv)